IMG_1766

เอจีซี วีนิไทย ร่วมงาน GC Sustainable Living Symposium 2023 : WE ARE GEN S ภายใต้แนวคิด “เพราะความยั่งยืนคือทางรอดเดียวของโลก”

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ผู้บริหารและผู้แทนพนักงานบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายคาซูอะกิ โคกะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าร่วมงาน GC Sustainable Living Symposium 2023 : We are GEN S จัดโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี โดยได้รับเกียรติจาก ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพฯ งาน GC Sustainable Living Symposium […]

94years28042023

เอจีซี วีนิไทย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชุมพลทหารเรือครบรอบ 94 ปี

“เหล็กในคน สำคัญกว่าเหล็กในเรือ” เป็นคติพจน์ของทหารเรือที่มุ่งเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรม ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ 94 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

visitppd1

เอจีซี วีนิไทย  โรงงานพระประแดง 1 เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตเยี่ยมชมโรงงาน

มื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง 1  นำโดย นายภาณุพงศ์ ภาวิไล วิศวกรฝ่ายผลิต ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 14 ท่าน

mou coral project1

เอจีซี วีนิไทย เปิดประตูโครงการปะการังสู่ด้ามขวานไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือในพื้นที่เกาะไข่ จ.ชุมพร และเกาะพยาม จ.ระนอง มุ่งพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

นับเป็นครั้งแรกตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 20 ปี ที่โครงการ “เอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง” ประสบความสำเร็จสามารถขยายผลการดำเนินการลงสู่พื้นที่ภาคใต้

Coral130120231

มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ เติมความรู้สู่เยาวชน กับโลกแห่งใต้ท้องทะเล

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ.เอจีซี วีนิไทย ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “สัตหีบวิชาการ ปีการศึกษา 2565” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

OpenhousePPD1

สานสัมพันธ์ “AVT Open House” ประจำปี 2565 ณ โรงงานพระประแดง 1

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดกิจกรรม AVT Open House 2022 ที่โรงงานพระประแดง1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชน หน่วยงานราชการ สถานศึกษาโรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียงโดยรอบในพื้นที่พระประแดง ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการผลิต, การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม อันนำไปสู่ความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

News2712650

มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ และเอจีซี วีนิไทยหารือร่วมกับโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ในการปกป้องและฟื้นฟูปะการังบริเวณเกาะเกล็ดแก้ว

คณะผู้บริหารมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ.เอจีซี วีนิไทย นำโดยอาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ ประธานมูลนิธิฯ และตัวแทนบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางสาววิรยา ขุนพรหม รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้รับเกียรติจากนาวาเอก ดร. จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์ ผู้บังคับการโรงเรียน
ชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เชิญร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการปกป้องและฟื้นฟูปะการังบริเวณเกาะเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

EYDay

เอจีซี วีนิไทย และ มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย
“ลมหายใจอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา”

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของบมจ.เอจีซี วีนิไทย ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ปะการัง ในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย “ลมหายใจอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา” ณ Auditorium อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง บริษัทในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมฯ พร้อมทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่ ซึ่งมีวัตถุ ประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลและองค์กรที่ทําคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองรวมถึงมุ่งสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในโอกาสนี้นางสาววิไลลักษณ์ พินิจบุญภากร หัวหน้างานอาวุโสสื่อสารองค์กรภายนอกเป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณที่ทางบริษัทฯ ให้การสนับสนุนความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

AVT HNY Industry1

คณะผู้บริหารเอจีซี วีนิไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหาร บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายคาซูอะกิ โคกะ กรรมการผู้จัดการ เข้าเยี่ยมคารวะ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 พร้อมด้วยนางจามจุรี ศิโรเวฐนุกูล กรรมการบริหาร สายงานการเงิน บัญชี และเทคโนโลยี
สารสนเทศ นายโนบูโอะ นาคาโอะ กรรมการบริหาร สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงาน
วางแผนองค์กร นางสาวดุสิตา โกละกะ ผู้จัดการแผนกใบอนุญาตและทะเบียน และนางสาวกัญณภัทร โสมประยูร รองผู้จัดการแผนกประสานงานภาครัฐ
และหน่วยงานภายนอก ฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ เข้าร่วมเยี่ยมคารวะและแสดงความขอบคุณที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฉลองความสำเร็จ
การก่อตั้งบริษัทฯ ที่ผ่านมา ณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร