IMG_1766

เอจีซี วีนิไทย ร่วมงาน GC Sustainable Living Symposium 2023 : WE ARE GEN S ภายใต้แนวคิด “เพราะความยั่งยืนคือทางรอดเดียวของโลก”

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ผู้บริหารและผู้แทนพนักงานบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายคาซูอะกิ โคกะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าร่วมงาน GC Sustainable Living Symposium 2023 : We are GEN S จัดโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี โดยได้รับเกียรติจาก ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพฯ งาน GC Sustainable Living Symposium […]

94years28042023

เอจีซี วีนิไทย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชุมพลทหารเรือครบรอบ 94 ปี

“เหล็กในคน สำคัญกว่าเหล็กในเรือ” เป็นคติพจน์ของทหารเรือที่มุ่งเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรม ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ 94 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

visitppd1

เอจีซี วีนิไทย  โรงงานพระประแดง 1 เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตเยี่ยมชมโรงงาน

มื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง 1  นำโดย นายภาณุพงศ์ ภาวิไล วิศวกรฝ่ายผลิต ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 14 ท่าน

mou coral project1

เอจีซี วีนิไทย เปิดประตูโครงการปะการังสู่ด้ามขวานไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือในพื้นที่เกาะไข่ จ.ชุมพร และเกาะพยาม จ.ระนอง มุ่งพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

นับเป็นครั้งแรกตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 20 ปี ที่โครงการ “เอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง” ประสบความสำเร็จสามารถขยายผลการดำเนินการลงสู่พื้นที่ภาคใต้

Coral130120231

มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ เติมความรู้สู่เยาวชน กับโลกแห่งใต้ท้องทะเล

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ.เอจีซี วีนิไทย ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “สัตหีบวิชาการ ปีการศึกษา 2565” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

OpenhousePPD1

สานสัมพันธ์ “AVT Open House” ประจำปี 2565 ณ โรงงานพระประแดง 1

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดกิจกรรม AVT Open House 2022 ที่โรงงานพระประแดง1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชน หน่วยงานราชการ สถานศึกษาโรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียงโดยรอบในพื้นที่พระประแดง ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการผลิต, การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม อันนำไปสู่ความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

News2712650

มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ และเอจีซี วีนิไทยหารือร่วมกับโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ในการปกป้องและฟื้นฟูปะการังบริเวณเกาะเกล็ดแก้ว

คณะผู้บริหารมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ.เอจีซี วีนิไทย นำโดยอาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ ประธานมูลนิธิฯ และตัวแทนบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางสาววิรยา ขุนพรหม รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้รับเกียรติจากนาวาเอก ดร. จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์ ผู้บังคับการโรงเรียน
ชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เชิญร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการปกป้องและฟื้นฟูปะการังบริเวณเกาะเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

EYDay

เอจีซี วีนิไทย และ มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย
“ลมหายใจอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา”

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของบมจ.เอจีซี วีนิไทย ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ปะการัง ในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย “ลมหายใจอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา” ณ Auditorium อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง บริษัทในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมฯ พร้อมทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่ ซึ่งมีวัตถุ ประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลและองค์กรที่ทําคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองรวมถึงมุ่งสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในโอกาสนี้นางสาววิไลลักษณ์ พินิจบุญภากร หัวหน้างานอาวุโสสื่อสารองค์กรภายนอกเป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณที่ทางบริษัทฯ ให้การสนับสนุนความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

mou coral project1

เอจีซี วีนิไทย เปิดประตูโครงการปะการังสู่ด้ามขวานไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือในพื้นที่เกาะไข่ จ.ชุมพร และเกาะพยาม จ.ระนอง มุ่งพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน // AVT Successfully Inaugurates Coral Project in Southern Areas

นับเป็นครั้งแรกตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 20 ปี ที่โครงการปะการังได้ขยายผลการดำเนินการลงสู่พื้นที่ภาคใต้ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เกาะไข่ จ.ชุมพร ซึ่งถือว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้ และเกาะพยาม จ.ระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่เริ่มต้นของทะเลฝั่งอันดามัน โดยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2565 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และเปิดโครงการ “เอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะไข่” โดยมีนายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวางแผนองค์กร  บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายประสาน แสงไพบูลย์ ประธานมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. เอจีซี วีนิไทย ร่วมลงนามความร่วมมือกับ ผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชนแหล่งเรียนรู้ธนาคารปูม้าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านหินกบ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องประชุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ต่อเนื่องในวันที่ […]