หน้าแรก > ข่าวองค์กร > สานสัมพันธ์ “AVT Open House” ประจำปี 2565 ณ โรงงานพระประแดง 1

สานสัมพันธ์ “AVT Open House” ประจำปี 2565 ณ โรงงานพระประแดง 1

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดกิจกรรม AVT Open House 2022 ที่โรงงานพระประแดง1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชน หน่วยงานราชการ สถานศึกษา
โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียงโดยรอบในพื้นที่พระประแดง ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการผลิต, การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม อันนำไปสู่ความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นด้วย

โอกาสนี้คุณพนมศักดิ์ เชียรเตชากุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับและเปิดกิจกรรม AVT Open House 2022  ซึ่งนอกจากคณะผู้เยี่ยมชมจะได้รับข้อมูลต่างๆ รวมถึงมีโอกาสซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบริษัทฯ แล้ว ยังได้เรียนรู้วิธีการปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซีโดยใช้ปะการังจำลองจากบูทนิทรรศการของมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของบมจ.เอจีซี วีนิไทย ซึ่งนำมาจัดแสดงให้ทุกท่านได้ทราบถึงพันธกิจและภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังในพื้นที่ต่างๆ  พร้อมไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา

Shopping Basket