การผลิต

ข้อมูลโรงงาน

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) มีโรงงานผลิตทั้งหมด 4 แห่งดังนี้

Map Ta Phut Plant 1 - 2

โรงงานมาบตาพุด 1

โรงงานมาบตาพุด 1 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประกอบด้วย โรงงานผลิตผงพีวีซีจำนวน 2 โรงงาน

Read More »

โรงงานมาบตาพุด 2

โรงงานมาบตาพุด 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Read More »
Phrapradaeng Plant 1

โรงงานพระประแดง 1

โรงงานพระประแดง 1 ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 17 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

Read More »

โรงงานพระประแดง 2

โรงงานพระประแดง 2 ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Read More »
Shopping Basket