หน้าแรก > About Us > Productions > โรงงานมาบตาพุด 2

โรงงานมาบตาพุด 2

Map Ta Phut Plant 2 or MTP 2

โรงงานมาบตาพุด 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ประกอบด้วยหน่วยผลิตคลอร์-แอลคาไล (Chlor-Alkali Plant) หน่วยผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดเม็ด และหน่วยผลิตโพแตสเซียมคาร์บอเนต โดยมีวัตถุดิบ คือ เกลือโซเดียมคลอไรด์ และเกลือโพแตสเซียมคลอไรด์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหน่วยผลิตประกอบด้วย คลอรีนเหลว (Liquid chlorine) ก๊าซคลอรีน (Cl2) ก๊าซคลอรีนความบริสุทธิ์สูง (Ultrapure Cl2) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) โซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดเม็ด สารละลายโพแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) โพแทสเซียมคาร์บอเนต(K2CO3) กรดไฮโดรคลอริก(HCl) โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) และก๊าซไฮโดรเจน (H2) โดยจะส่งจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ

ผังกระบวนการผลิตของโรงงาน

ผังกระบวนการผลิตของโรงงาน - MTP2
Shopping Basket