หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

Products

Our Products by Category

Products at a Glance

เอจีซี วีนิไทยผลิตผลิตภัณฑ์คลอร์-อัลคาไล ได้แก่ โซดาไฟและอนุพันธ์คลอรีน ด้วยเทคโนโลยีอิเลคโตรไลซิส ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเอจีซี วีนิไทยนี้นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารเคมีต่างๆ แล้ว ยังนำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งมีความใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของทุกคน ท่านสามารถขอรับเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้จากฝ่ายขายและการตลาดหรืออีเมลไปยัง Avt.qhse.sdssupport@agc.com

Loading...

Our Products by Category

Chlor-Alkali

Generally, fluoroelastomers have higher heat...

PVC

Many fluoropolymers do not dissolve in solvents, but we offer solvent soluble...

BioChemical

Since the surface tension of substrates processed with fluoropolyer is greatly reduced...

Specialty

A high-performance fluoropolymer film manufactured by AGC Chemicals...

Others

ใช้เป็นส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิวสูตรอ่อนโยนที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย...

Latest Products

AGC Vinythai supplies chlor-alkali products centered around caustic soda and chlorine derivatives manufactured by electrolysis. In addition to being the raw materials for a great many chemicals, they are also used in a wide-variety of industries, and are intimately connected to each of our lives. ผลิต ผงพลาสติกพีวีซีรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ซึ่งประสบความสำเร็จในด้านการตลาดอย่างรวดเร็วภายหลัง เริ่มเปิดดำเนินการ บริษัทฯ สามารถครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดในสัดส่วนที่สำคัญ องค์ประกอบหลักสำหรับความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบาย

Safe alkaline material used for a wide array of purposes from everyday products to pharmaceuticals.

Safe alkaline material used for a wide array of purposes from everyday products to pharmaceuticals.

Safe alkaline material used for a wide array of purposes from everyday products to pharmaceuticals.

อีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร และวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้คือกลีเซอรีนซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ

Shopping Basket