หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

นายโยชิฮิซะ
โฮะริเบะ

ประธานกรรมการ

นายทศพร
บุณยพิพัฒน์

รองประธานกรรมการ

นายคาซูอะกิ
โคกะ

กรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางวราวรรณ
ทิพพาวนิช

กรรมการ

นางชนัญชิดา
วิบูลคณารักษ์

กรรมการ

นายโยอิจิ
โนดะ

กรรมการ

นายซาโตรุ
มิยาตาเกะ

กรรมการ

นางจามจุรี
ศิโรเวฐนุกูล

กรรมการ
Shopping Basket