หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > ประวัติความเป็นมาบริษัท

ประวัติความเป็นมาบริษัท

ประวัติบริษัท

เหตุการณ์สำคัญ

“บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด” และ “บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)” ทั้งสองบริษัทได้ควบรวมกิจการและตั้งเป็นบริษัทใหม่ชื่อว่า บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่

1 กรกฎาคม 2565

Shopping Basket