หน้าแรก > About Us > Productions > โรงงานพระประแดง 1

โรงงานพระประแดง 1

โรงงานพระประแดง 1 หรือ PPD 1

โรงงานพระประแดง 1 ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 17 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ดำเนินการผลิตสารคลอร์-แอลคาไลที่ได้จากการแยกน้ำเกลือด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrolysis) โดยมีวัตถุดิบคือเกลือโซเดียมคลอไรด์  ผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) คลอรีนเหลว (Liquid Cl2) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) โซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดเกล็ด (NaOH Flake) โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) และก๊าซไฮโดรเจน (H2)

โครงสร้างกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์

โครงสร้างกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์​ - PPD1
Shopping Basket