cover

เอจีซี วีนิไทย ร่วมกับ 27 องค์กร ผนึกกำลังเก็บขยะชายหาดระยอง เนื่องใน
วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปีที่ 21 สร้างจิตสำนึกขยะคือทรัพยากร

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ รวม 27 หน่วยงาน จัดกิจกรรมพัฒนา
และทำความสะอาดบริเวณแนวชายฝั่งทะเลที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระยอง เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจำปี 2566

Pic1

เอจีซี วีนิไทย และมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมสร้างจิตสำนึกนักอนุรักษ์ให้แก่เยาวชน ในกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” โรงเรียนวัดแค

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ.เอจีซี วีนิไทย ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องปะการัง

CSR12081

เอจีซี วีนิไทย เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน  จัดโดยชุมชนในพื้นที่เขตมาบตาพุดและกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน จำนวนทั้งสิ้น 33 ชุมชน

Cover280723

เอจีซี วีนิไทย สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน  จัดโดยชุมชนในพื้นที่เขตมาบตาพุดจำนวนทั้งสิ้น 24 ชุมชน

DonationSport1

เอจีซี วีนิไทย ส่งเสริมทักษะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดมาบชลูด

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่เทศบาล เมืองมาบตาพุด จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา อาทิ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง บาสเกตบอล และแบตมินตัน  ให้แก่ นักเรียน โรงเรียนวัดมาบชลูด

เอจีซี วีนิไทย รวมพลังพลิกฟื้น…พื้นที่สีเขียวให้บางกะเจ้า

เอจีซี วีนิไทย รวมพลังพลิกฟื้น…พื้นที่สีเขียวให้บางกะเจ้า

จิตอาสาชาวเอจีซี วีนิไทย และครอบครัวร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้งาน “เอจีซี วีนิไทย รวมพลังพลิกฟื้น พื้นที่สีเขียวให้บางกะเจ้า”

MOU1

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ “เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว” ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ, โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา และบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, โรงเรียนชุมพลทหารเรือ, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2, มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของบมจ. เอจีซี วีนิไทย และ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ในโครงการ“เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว”

ChulaLearningCover

เอจีซี วีนิไทยเปิดประสบการณ์นิสิตจุฬาฯ เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน พร้อมเสริมเทคนิคการสื่อสารกับชุมชน

ด้วยมุ่งหวังให้นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เพิ่มพูนทักษะความสามารถในการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับชุมชนในเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจำนวน 12 คน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานเอจีซี วีนิไทย มาบตาพุด 1

CoralLamphaipanneeCover

เอจีซี วีนิไทยและมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาครูเพื่อการอนุรักษ์

เอจีซี วีนิไทยและมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของบมจ. เอจีซี วีนิไทยร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาครูโดยใช้ปะการังเป็นฐานเพื่อการจัดการเรียนรู้เรื่องทะเลและชายฝั่ง จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรหลักในโครงการเอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง

CSRsongkranCover

สืบสานประเพณีไทย จากเอจีซี วีนิไทย สู่ผู้สูงวัยในชุมชน

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) น้อมรำลึกและแสดงกตเวทิตาคุณ ในพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุและส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566