MOU1

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ “เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว” ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ, โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา และบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, โรงเรียนชุมพลทหารเรือ, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2, มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของบมจ. เอจีซี วีนิไทย และ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ในโครงการ“เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว”

ChulaLearningCover

เอจีซี วีนิไทยเปิดประสบการณ์นิสิตจุฬาฯ เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน พร้อมเสริมเทคนิคการสื่อสารกับชุมชน

ด้วยมุ่งหวังให้นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เพิ่มพูนทักษะความสามารถในการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับชุมชนในเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจำนวน 12 คน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานเอจีซี วีนิไทย มาบตาพุด 1

CoralLamphaipanneeCover

เอจีซี วีนิไทยและมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาครูเพื่อการอนุรักษ์

เอจีซี วีนิไทยและมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของบมจ. เอจีซี วีนิไทยร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาครูโดยใช้ปะการังเป็นฐานเพื่อการจัดการเรียนรู้เรื่องทะเลและชายฝั่ง จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรหลักในโครงการเอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง

CSRsongkranCover

สืบสานประเพณีไทย จากเอจีซี วีนิไทย สู่ผู้สูงวัยในชุมชน

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) น้อมรำลึกและแสดงกตเวทิตาคุณ ในพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุและส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

CoralRanong1

มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดอบรมฟื้นฟูปะการัง อ่าวเขาควาย เกาะพยาม จ.ระนอง

เมื่อเร็วๆ นี้  มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. เอจีซี วีนิไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมปลูกฟื้นฟูปะการัง ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังโดยการมีส่วนร่วม จัดโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ร่วมกับกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

Coral2204231

ประธานองคมนตรีร่วมกิจกรรมฟื้นฟูปะการังที่บูท เอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง ในงานพิธีวางปะการังเทียมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและวางปะการังเทียมเกาะแสมสาร เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ.เอจีซี วีนิไทย นำโดยอาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายอัครเศรษฐ รักษ์สกุลสงสัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานพิธีวางปะการังเทียม

SuksawatCoral1

เอจีซี วีนิไทย ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ เปิดโลกใต้ท้องทะเลให้วัยรุ่นฟันน้ำนมโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) จับมือกับมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ.เอจีซี วีนิไทย ร่วมส่งเสริมความรู้และสร้างความสุขให้แก่นักเรียนจำนวนกว่า 300 คน ในฐานการเรียนรู้ “เยาวชนไทย ใส่ใจรักษ์ปะการัง”

BanMaptaphutScholl1

เอจีซี วีนิไทย ร่วมพิธีฉลองรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด

เมื่อเร็วๆ นี้  บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นำโดยนางสาววิไลลักษณ์ พินิจบุญภากร หัวหน้างานอาวุโสสื่อสารภายนอก และทีมงานแผนกสื่อสารภายนอกองค์กรร่วมพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับ ก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี 2566

Pic1

เอจีซี วีนิไทย (โรงงานพระประแดง1) และมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เยาวชน ในงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. เอจีซีวีนิไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงาน “ เปิดโลกวิชาการ สานต่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่มาตรฐานสากล ”