Cover280723

เอจีซี วีนิไทย สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน  จัดโดยชุมชนในพื้นที่เขตมาบตาพุดจำนวนทั้งสิ้น 24 ชุมชน

GreenFlag1

เอจีซี วีนิไทย และ เอบีที รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ ธงขาว-
ดาวเขียว-ดาวทอง ประจำปี 2565 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย)  จำกัด1 หรือ เอบีที เข้ารับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2565

MOU1

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ “เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว” ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ, โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา และบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, โรงเรียนชุมพลทหารเรือ, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2, มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของบมจ. เอจีซี วีนิไทย และ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ในโครงการ“เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว”

CoralRanong1

มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดอบรมฟื้นฟูปะการัง อ่าวเขาควาย เกาะพยาม จ.ระนอง

เมื่อเร็วๆ นี้  มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. เอจีซี วีนิไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมปลูกฟื้นฟูปะการัง ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังโดยการมีส่วนร่วม จัดโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ร่วมกับกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

SakIsland1

มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมกิจกรรมช่วยฟื้นฟูปะการังบริเวณจุดดำน้ำ
Sea Walker เกาะสาก จังหวัดชลบุรี

วันที่ 12 เมษายน 2566 มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. เอจีซี วีนิไทย นำโดย นายวิกรม ภูมิผล ผู้จัดการมูลนิธิฯ ได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูปะการังในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล (Sea Walker) บริเวณเกาะสาก จังหวัดชลบุรี

mou coral project1

เอจีซี วีนิไทย เปิดประตูโครงการปะการังสู่ด้ามขวานไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือในพื้นที่เกาะไข่ จ.ชุมพร และเกาะพยาม จ.ระนอง มุ่งพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

นับเป็นครั้งแรกตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 20 ปี ที่โครงการ “เอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง” ประสบความสำเร็จสามารถขยายผลการดำเนินการลงสู่พื้นที่ภาคใต้

EYDay

เอจีซี วีนิไทย และ มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย
“ลมหายใจอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา”

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของบมจ.เอจีซี วีนิไทย ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ปะการัง ในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย “ลมหายใจอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา” ณ Auditorium อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง บริษัทในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมฯ พร้อมทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่ ซึ่งมีวัตถุ ประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลและองค์กรที่ทําคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองรวมถึงมุ่งสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในโอกาสนี้นางสาววิไลลักษณ์ พินิจบุญภากร หัวหน้างานอาวุโสสื่อสารองค์กรภายนอกเป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณที่ทางบริษัทฯ ให้การสนับสนุนความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

AGC Group ประกาศความสำเร็จควบรวม ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ และ วีนิไทย จัดตั้งบริษัทใหม่ เอจีซี วีนิไทย (AGC VINYTHAI) ทุ่มขยายกำลังการผลิตรับดีมานด์โซดาไฟและพีวีซีตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พุ่ง

AGC Group ประกาศความสำเร็จควบรวม ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ และ วีนิไทย จัดตั้งบริษัทใหม่ เอจีซี วีนิไทย (AGC VINYTHAI) ทุ่มขยายกำลังการผลิตรับดีมานด์โซดาไฟและพีวีซีตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พุ่ง

กรุงเทพฯ, 6 กรกฎาคม 2565 – ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ (ACTH) ผู้นำธุรกิจคลอร์-อัลคาไลในประเทศไทย และ วีนิไทย (VINYTHAI) ผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซดาไฟ พีวีซี และอีพิคลอโรไฮ ดริน ประกาศความสำเร็จควบรวมกิจการ และจัดตั้งบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)” หรือ AGC VINYTHAI PLC. โดยกลุ่มบริษัทเอจีซีซึ่งเป็นบริษัทแม่ได้อัดงบลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดกว่า 25,000 ล้านบาท ทุ่มขยายกำลังการผลิตรับดีมานด์โซดาไฟและพีวีซีในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องกว่าปีละ 4% ตั้งเป้ารักษาแชมป์ พร้อมผลักดันสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจคลอร์-อัลคาไลในระดับภูมิภาค.

มร.คาซูอะกิ โคกะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของกลุ่มบริษัท เอจีซี ที่ก่อตั้งขึ้นจากการควบรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจคลอร์-อัลคาไล ที่มีประสบการณ์และดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 56 ปี และบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซดาไฟ พีวีซี และอีพิคลอโรไฮดริน มากว่า 30 ปี โดยการควบรวมธุรกิจในครั้งนี้จะช่วยให้ เอจีซี วีนิไทย เป็นบริษัทที่เติบโตขึ้นพร้อมประสิทธิภาพในการรุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังขยายตัวกว่าปีละ 4% ทั้งตลาดผลิตภัณฑ์โซดาไฟและพีวีซี อีกทั้งการควบรวมธุรกิจในครั้งนี้ ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งในด้านการแข่งขันและสถานะการเป็นผู้นำในธุรกิจคลอร์-อัลคาไลในภูมิภาคตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย.

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทเอจีซี ยังได้วางแผนเพิ่มกำลังการผลิตที่มีอยู่ในประเทศไทย เพื่อรองรับดีมานด์ของตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยได้ตัดสินใจขยายการลงทุนมูลค่าสูงกว่า 25,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดตลอดการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเอจีซี ที่ผ่านมา ด้วยการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โดยคาดว่าจะสามารถผลิต “โซดาไฟ” จากเดิม 720,000 ตันต่อปี เป็น 940,000 ตันต่อปี และการผลิต “พีวีซี” จากเดิม 450,000 ตันต่อปี เป็น 850,000 ตันต่อปี โดยจะเริ่มดำเนินการได้ใน ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ที่โรงงานของเอจีซี วีนิไทย ทั้งสองแห่งในจังหวัดระยอง

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นบริษัทชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย GC ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหม่นี้ด้วย
“บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) คือผู้ผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้คน สังคม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ พันธกิจของเรามุ่งไปที่การเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง ผมเชื่อมั่นว่า บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นบริษัทที่มีความเป็นเลิศ เติบโตและพัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต” มร.คาซูอะกิ โคกะ กล่าวทิ้งท้าย

เกี่ยวกับบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

(1) ชื่อบริษัท:

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
AGC VINYTHAI Public Company Limited

(2) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (โรงงาน): นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

(3) สัดส่วนการถือครองหุ้น:

เอจีซี 70.22%;
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC 27.32%;
นักลงทุนรายอื่น 2.46%

หมายเหตุ:
ภายในสิ้นปีนี้สัดส่วนของการถือครองจะเป็น AGC = 65%,
GC=32% และนักลงทุนรายอื่น 3%

(4) รายได้จากการขายทั้งหมดในปี 2564 (ก่อนการควบรวมกิจการ): 33,063 ล้านบาท

(5) กำไรจากการดำเนินงานทั้งหมดในปี 2564 (ก่อนการควบรวมกิจการ): 9,173 ล้านบาท

(6) วันที่ก่อตั้งบริษัท: 1 กรกฎาคม 2565

(7) ลักษณะการประกอบธุรกิจ:

ผู้ผลิตและจำหน่ายโซดาไฟ (Caustic soda) พีวีซี (Polyvinyl Chloride), อีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพ (Bio-based Epichlorohydrin), โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH), กรดไฮโดรคลอริก (HCl) โพแทสเซียมคาร์บอเนต (Potassium Carbonate) และ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium Hypochlorite)

(8) กำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์หลัก:

โซดาไฟ 720,000 ตันต่อปี
พีวีซี 450,000 ตันต่อปี
อีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพ 120,000 ตันต่อปี

(9) จำนวนพนักงาน: 1,116 คน