หน้าแรก > กิจกรรมเพื่อสังคม > มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดอบรมฟื้นฟูปะการัง อ่าวเขาควาย เกาะพยาม จ.ระนอง

มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดอบรมฟื้นฟูปะการัง อ่าวเขาควาย เกาะพยาม จ.ระนอง

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. เอจีซี วีนิไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมปลูกฟื้นฟูปะการัง ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังโดยการมีส่วนร่วม จัดโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ร่วมกับกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เป็นวิทยากรให้การบรรยายภาคทฤษฎีเกี่ยวกับชีววิทยาทั่วไปของปะการัง และเทคนิคการฟื้นฟู พร้อมด้วยนายวิกรม ภูมิผล ผู้จัดการมูลนิธิรักษ์ปะการัง ฯ และนายวิชัย เพาะนิยม รองผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นผู้ฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 25 คน ณ ซี แบร์ รีสอร์ท และอ่าวเขาควาย เกาะพยาม จังหวัดระนอง

ในโอกาสที่มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ได้รับเกียติให้ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงมีทักษะความชำนาญในการเป็น “วิทยากรสอนปลูกฟื้นฟูปะการัง” ตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการฝึกสอนการปลูกฟื้นฟูปะการังของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Shopping Basket