หน้าแรก > กิจกรรมเพื่อสังคม > เอจีซี วีนิไทย สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

เอจีซี วีนิไทย สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน จัดโดยชุมชนในพื้นที่เขตมาบตาพุดจำนวนทั้งสิ้น 24 ชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ภายในชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน เพื่อทำนุบำรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้สะอาด ตลอดจนยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

Shopping Basket