2842301

เอจีซี วีนิไทย จัดประชุมเครือข่ายโครงการ “เอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง” ถอดบทเรียนความสำเร็จและความท้าทาย

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. เอจีซี วีนิไทย จัดการประชุมเครือข่ายพันธมิตรในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายใต้โครงการ ”เอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง” เพื่อร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จและอุปสรรคต่างๆ พร้อมระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง

BanMaptaphutScholl1

เอจีซี วีนิไทย ร่วมพิธีฉลองรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด

เมื่อเร็วๆ นี้  บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นำโดยนางสาววิไลลักษณ์ พินิจบุญภากร หัวหน้างานอาวุโสสื่อสารภายนอก และทีมงานแผนกสื่อสารภายนอกองค์กรร่วมพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับ ก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี 2566

Pic1

เอจีซี วีนิไทย (โรงงานพระประแดง1) และมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เยาวชน ในงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. เอจีซีวีนิไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงาน “ เปิดโลกวิชาการ สานต่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่มาตรฐานสากล ”

Halal4

เอจีซี วีนิไทยคว้ารางวัลสถานประกอบการฮาลาลระดับดีประจำปี 2566

มื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้แทนบริษัทฯ นายอาทิตย์ วงศ์แสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส โรงงานมาบตาพุด 2 และนายวิฑูรย์ พุทธชนม์ รองผู้จัดการแผนกปฏิบัติการผลิตคลอร์อัลคาไล โรงงานมาบตาพุด 1 เข้ารับรางวัลสถานประกอบการฮาลาล จากสำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง

visitppd1

เอจีซี วีนิไทย  โรงงานพระประแดง 1 เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตเยี่ยมชมโรงงาน

มื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง 1  นำโดย นายภาณุพงศ์ ภาวิไล วิศวกรฝ่ายผลิต ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 14 ท่าน

Cover

เอจีซี วีนิไทย สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้แทนบริษัทฯ จากฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ส่งมอบของขวัญและของรางวัล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

Coral130120231

มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ เติมความรู้สู่เยาวชน กับโลกแห่งใต้ท้องทะเล

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ.เอจีซี วีนิไทย ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “สัตหีบวิชาการ ปีการศึกษา 2565” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

Winning Sustainability

บริษัทฯ ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 // Winning Sustainability Disclosure Recognition 2022

เป็นอีกครั้งที่ บมจ.วีนิไทย จำกัด (มหาชน) หรือปัจจุบันเปลี่ยนเป็น บมจ. เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติให้ขึ้นรับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ระดับ Recognition ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยมีนายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวางแผนองค์กร บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบรางวัลจากนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปกรุงเทพฯการได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2552 ที่รายงานประจำปีของวีนิไทยได้รับการยกย่องในด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน It is again that Vinythai Plc (Now is AGC Vinythai Plc.) was honorably granted Sustainability Disclosure Recognition […]