cover

เอจีซี วีนิไทย ร่วมกับ 27 องค์กร ผนึกกำลังเก็บขยะชายหาดระยอง เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลปีที่ 21 สร้างจิตสำนึกขยะคือทรัพยากร

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ รวม 27 หน่วยงาน จัดกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณแนวชายฝั่งทะเลที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระยอง เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจำปี 2566 มุ่งสร้างจิตสำนึกขยะคือทรัพยากรที่ต้องทิ้งอย่างถูกที่และคัดแยกให้ถูกประเภท คณะผู้บริหารนำโดยนายซาโตรุ มิยาตาเกะ กรรมการบริหาร สายงานบริหารโรงงาน และเทคนิค, นายโทโมยูเกะ คาเนะโกะ รองกรรมการบริหารอาวุโส กลุ่มงานบริหารส่วนขยายโรงงานมาบตาพุด 1และ มาบตาพุด 2, นายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวางแผนองค์กร พร้อมพนักงานและครอบครัวจำนวน 220 คน และอาสาสมัครผู้รักสิ่งแวดล้อมจากองค์กรต่างๆกว่า 3,000 คน ได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณแนวชายหาดอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสวยงามของจังหวัดระยอง ได้แก่ หาดสุชาดา-หาดแสงจันทร์-หาดแหลมเจริญ-หาดแม่รำพึง อำเภอเมืองและ หาดน้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา อำเภอบ้านฉาง เป็นระยะทางรวมกันกว่า 25 กิโลเมตร รวมจำนวนขยะที่เก็บได้กว่า 6,000 กิโลกรัม ซึ่งจะนำไปรีไซเคิลให้เกิดคุณค่าใหม่ […]

CerCarbonFootprint11

เอจีซี วีนิไทย (โรงงานมาบตาพุด 1) ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร(CFO) มุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (โรงงานมาบตาพุด 1) ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization หรือ CFO)

MOUGas1

เอจีซี วีนิไทย ลงนาม MOU ลดมลภาวะทางอากาศและลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับกรมโรงงานฯ
และผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวางแผนองค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ”โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย BCG สำหรับภาคอุตสาหกรรมสู่การลด CO2“

Pic1

เอจีซี วีนิไทย และมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมสร้างจิตสำนึกนักอนุรักษ์ให้แก่เยาวชน ในกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” โรงเรียนวัดแค

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ.เอจีซี วีนิไทย ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องปะการัง

CSR12081

เอจีซี วีนิไทย เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน จัดโดยชุมชนในพื้นที่เขตมาบตาพุดและกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน จำนวนทั้งสิ้น 33 ชุมชน

GreenFlag1

เอจีซี วีนิไทย และ เอบีที รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ ธงขาว-
ดาวเขียว-ดาวทอง ประจำปี 2565 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย)  จำกัด1 หรือ เอบีที เข้ารับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2565

DonationSport1

เอจีซี วีนิไทย ส่งเสริมทักษะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดมาบชลูด

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่เทศบาล เมืองมาบตาพุด จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา อาทิ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง บาสเกตบอล และแบตมินตัน  ให้แก่ นักเรียน โรงเรียนวัดมาบชลูด

เอจีซี วีนิไทย รวมพลังพลิกฟื้น…พื้นที่สีเขียวให้บางกะเจ้า

เอจีซี วีนิไทย รวมพลังพลิกฟื้น…พื้นที่สีเขียวให้บางกะเจ้า

จิตอาสาชาวเอจีซี วีนิไทย และครอบครัวร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้งาน “เอจีซี วีนิไทย รวมพลังพลิกฟื้น พื้นที่สีเขียวให้บางกะเจ้า”