IMG_5245

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยามอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เอจีซี วีนิไทยและมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ในการสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีงาน“พ.ว.สัมพันธ์ วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา 2566 ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บมจ.เอจีซี วีนิไทยและมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. เอจีซี วีนิไทย ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนและทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์มากว่า 20 ปี โดยเฉพาะการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะปะการังเพื่อการดูแลอนุรักษ์ให้ระบบนิเวศทางทะเลมีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยมีนางสาววิรยา ขุนพรหม รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร สายงานวางแผนองค์กร จากบริษัท เอจีซี วีนิไทย และนายดำรงค์ สุภาษิต รองประธานมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา Phlu Ta Luang Wittaya School Presents Recognition Plaque to AGC Vinythai and its Coral Conservation Foundation in Science Education Support […]

IMG_1766

เอจีซี วีนิไทย ร่วมงาน GC Sustainable Living Symposium 2023 : WE ARE GEN S ภายใต้แนวคิด “เพราะความยั่งยืนคือทางรอดเดียวของโลก”

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ผู้บริหารและผู้แทนพนักงานบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายคาซูอะกิ โคกะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าร่วมงาน GC Sustainable Living Symposium 2023 : We are GEN S จัดโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี โดยได้รับเกียรติจาก ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพฯ งาน GC Sustainable Living Symposium […]

2

เอจีซี วีนิไทย รับใบประกาศเกียรติคุณการสนับสนุนงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นายนิรันดร์ อารีย์ชน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ของบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณโรงงานสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี (ที่ 3 จากขวา) รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “MIND INSPIRE for Eco 2023” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี โดยมีรศ.ดร.วีริศ อัมระปาลผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ

cover

เอจีซี วีนิไทย ร่วมกับ 27 องค์กร ผนึกกำลังเก็บขยะชายหาดระยอง เนื่องใน
วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปีที่ 21 สร้างจิตสำนึกขยะคือทรัพยากร

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ รวม 27 หน่วยงาน จัดกิจกรรมพัฒนา
และทำความสะอาดบริเวณแนวชายฝั่งทะเลที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระยอง เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจำปี 2566

CerCarbonFootprint11

เอจีซี วีนิไทย (โรงงานมาบตาพุด 1) ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร(CFO) มุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (โรงงานมาบตาพุด 1) ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization หรือ CFO)

MOUGas1

เอจีซี วีนิไทย ลงนาม MOU ลดมลภาวะทางอากาศและลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับกรมโรงงานฯ
และผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวางแผนองค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ”โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย BCG สำหรับภาคอุตสาหกรรมสู่การลด CO2“

Pic1

เอจีซี วีนิไทย และมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมสร้างจิตสำนึกนักอนุรักษ์ให้แก่เยาวชน ในกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” โรงเรียนวัดแค

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ.เอจีซี วีนิไทย ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องปะการัง

CSR12081

เอจีซี วีนิไทย เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน  จัดโดยชุมชนในพื้นที่เขตมาบตาพุดและกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน จำนวนทั้งสิ้น 33 ชุมชน

GreenAwardLevel4

เอจีซี วีนิไทยและเอบีทีรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 สร้างวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีนายซาโตรุ มิยาตาเกะ กรรมการบริหาร สายงานบริหารโรงงาน และเทคนิคเป็นผู้แทน บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และนายปาณัท เจริญชัยปิยกุล หัวหน้าวิศวกรสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนบริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย)

DonationSport1

เอจีซี วีนิไทย ส่งเสริมทักษะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดมาบชลูด

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่เทศบาล เมืองมาบตาพุด จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา อาทิ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง บาสเกตบอล และแบตมินตัน  ให้แก่ นักเรียน โรงเรียนวัดมาบชลูด