Home > CSR > เอจีซี วีนิไทย และมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมสร้างจิตสำนึกนักอนุรักษ์ให้แก่เยาวชน ในกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” โรงเรียนวัดแค

เอจีซี วีนิไทย และมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมสร้างจิตสำนึกนักอนุรักษ์ให้แก่เยาวชน ในกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” โรงเรียนวัดแค

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ.เอจีซี วีนิไทย ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องปะการัง รวมถึงการปลูกและฟื้นฟูปะการังเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศน์ ในงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ณ โรงเรียนวัดแค อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ทางทะเลให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา โดยประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทย ใส่ใจรักษ์ปะการัง” การบรรยายให้ความรู้และสาธิตวิธีการปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี รวมถึงเกมนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน ของคณะครูและนักเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 166 คน อันนำไปสู่ความเข้าใจถึง
สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล และปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้แก่เยาวชนสืบไป

Shopping Basket