Home > CSR > เอจีซี วีนิไทย เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

เอจีซี วีนิไทย เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน จัดโดยชุมชนในพื้นที่เขตมาบตาพุดและกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน จำนวนทั้งสิ้น 33 ชุมชน กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการรณรงค์ร่วมมือกันทำความสะอาด ปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ รวมไปถึงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แม่น้ำลำคลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักในการฟื้นฟูรักษาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

Shopping Basket