โลจิสติกส์

ความปลอดภัยด้านการขนส่ง

เอจีซี วินีไทยตระหนักเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการขนส่งที่ปลอดภัย การขนส่งที่ปลอดภัยจะทำให้การส่งของให้กับลูกค้าไม่เกิดความล่าช้า และไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิต รวมถึงเส้นทางสัญจรไม่ให้เกิดความคับคั่ง บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงเรื่องความปลอดภัยในการขนส่ง ยกตัวอย่างเช่น

 • ดำเนินการจัดประชุมระหว่างบริษัทกับผู้ขนส่ง
 • จัดคอร์สอบรมให้แก่พนักงานขับรถเพื่อให้มีความตระหนักและมั่นใจในความปลอดภัย
 • ตรวจสอบยานพาหนะขนส่งอย่างสม่ำเสมอ
 • ประเมินผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และมอบรางวัล
 • หลีกเลี่ยงการขนส่งในชั่วโมงเร่งด่วน
 • จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับความตระหนักถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อันตรายให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
 • สร้างความเชื่อมั่นว่าเรือที่ใช้บรรทุกสินค้ามีความปลอดภัย ตามมาตรการต่างๆ ของสถาบันตรวจสอบความปลอดภัยเรือบรรทุกสารเคมี( Chemical Distribution Institute)
 • กำหนดอายุรถบรรทุก เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากสภาพรถบรรทุก
 • ติดตั้งระบบตรวจจับความเมื่อยล้าและการเสียสมาธิในรถบรรทุกทุกคันที่ขนส่งผลิตภัณฑ์ของวินีไทย ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 172 คันที่ได้รับการติดตั้งด้วยระบบนี้
 • ปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งบางส่วน จากรถบรรทุกเป็นทางรถไฟ เพื่อลดจำนวนรถบรรทุกบนท้องถนน
 • นำโลจิสติกส์ 4.0 มาใช้ในการส่งพีวีซี และ โซดาไฟ เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะของการขนส่งจากระบบออนไลน์ได้ รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของลูกค้าหลังการส่งของได้ทันที
 • ปฏิบัติตามกฏเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการโลจิสติกส์ เช่น ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยผ่านระบบออนไลน์ ประชุมด้วยโปรแกรม MS Teams ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และทำงานที่บ้าน

การเพิ่มระบบโลจิสติกส์ด้วยการขนส่งทางราง

การขนส่งเกลือด้วยรถไฟจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์จากรถบรรทุุกถึง 43% ของปริมาณเกลือที่ขนส่งซึ่งสามารถลดได้ถึง 3,598 ตันคาร์บอน /ปี และยังเป็นการช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วย

Shopping Basket