หน้าแรก > Products > อีพิคลอโรไฮดริน

อีพิคลอโรไฮดริน

Products

Product summary

Epinity-logo

EPINITY™ เป็นผลิตภัณฑ์อีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพ 100% ซึ่งใช้กลีเซอรีนเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยกลีเซอรีนที่ได้จากน้ำมันพืชคือผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและโอเลโอเคมีคัล

Specification

No Specification file available

Application

No Application File available

Shopping Basket