CerCarbonFootprint11

เอจีซี วีนิไทย (โรงงานมาบตาพุด 1) ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร(CFO) มุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (โรงงานมาบตาพุด 1) ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization หรือ CFO)

MOUGas1

เอจีซี วีนิไทย ลงนาม MOU ลดมลภาวะทางอากาศและลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับกรมโรงงานฯ
และผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวางแผนองค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ”โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย BCG สำหรับภาคอุตสาหกรรมสู่การลด CO2“

GreenFlag1

เอจีซี วีนิไทย และ เอบีที รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ ธงขาว-
ดาวเขียว-ดาวทอง ประจำปี 2565 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย)  จำกัด1 หรือ เอบีที เข้ารับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2565

GreenAwardLevel4

เอจีซี วีนิไทยและเอบีทีรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 สร้างวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีนายซาโตรุ มิยาตาเกะ กรรมการบริหาร สายงานบริหารโรงงาน และเทคนิคเป็นผู้แทน บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และนายปาณัท เจริญชัยปิยกุล หัวหน้าวิศวกรสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนบริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย)

Customer1

คณะลูกค้าจากประเทศจีนเยี่ยมชมโรงงานเอจีซี วีนิไทย มาบตาพุด 1
และร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 บริษัท Shenzhen Comflex Industry Limited ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีวีซี ได้นำลูกค้าจากประเทศจีนเข้าเยี่ยมชมโรงงานมาบตาพุด 1 จำนวน 11 ท่าน

Cover11

เอจีซี วีนิไทย เปิดมุมมองธุรกิจพีวีซีทั้งในประเทศและระดับโลกให้แก่ลูกค้าในงานสัมมนา “THAILAND INDUSTRIAL OUTLOOK AND GLOBAL VINYL MARKET TREND 2023”

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายขายและการตลาดธุรกิจพีวีซี ได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Thailand Industrial outlook and Global Vinyl Market Trend 2023 ”

Halal4

เอจีซี วีนิไทยคว้ารางวัลสถานประกอบการฮาลาลระดับดีประจำปี 2566

มื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้แทนบริษัทฯ นายอาทิตย์ วงศ์แสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส โรงงานมาบตาพุด 2 และนายวิฑูรย์ พุทธชนม์ รองผู้จัดการแผนกปฏิบัติการผลิตคลอร์อัลคาไล โรงงานมาบตาพุด 1 เข้ารับรางวัลสถานประกอบการฮาลาล จากสำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง

plantIndia1

พีวีซี Siamvic ของเอจีซี วีนิไทย รุกตลาดอินเดียในงาน PLASTINDIA 2023

ในงาน PLASTINDIA 2023 ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ผลิตภัณฑ์พีวีซีของเอจีซี วีนิไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า Siamvic

Winning Sustainability

บริษัทฯ ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565

เป็นอีกครั้งที่ บมจ.วีนิไทย จำกัด (มหาชน) หรือปัจจุบันเปลี่ยนเป็น บมจ. เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติให้ขึ้นรับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ระดับ Recognition ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ