หน้าแรก > ข่าวธุรกิจ > คณะลูกค้าจากประเทศจีนเยี่ยมชมโรงงานเอจีซี วีนิไทย มาบตาพุด 1
และร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง

คณะลูกค้าจากประเทศจีนเยี่ยมชมโรงงานเอจีซี วีนิไทย มาบตาพุด 1
และร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 บริษัท Shenzhen Comflex Industry Limited ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีวีซี ได้นำลูกค้าจากประเทศจีนเข้าเยี่ยมชมโรงงานมาบตาพุด 1 จำนวน 11 ท่าน เพื่อสร้างความพึงพอใจและกระชับความสัมพันธ์ในระยะยาว โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายอภิชาติ กิจเจริญวิศาล รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ อาวุโส โรงงานมาบตาพุด 1 และทีมสายงานธุรกิจโพลีไวนิลคลอไรด์ โอกาสนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอระบบการบริหารจัดการภาพรวม การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตพีวีซี คลังสินค้า รวมถึงห้องปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพ และบริการด้านเทคนิคแก่ลูกค้า

ในวันถัดมาคณะลูกค้าได้เรียนรู้ถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล มากว่า 20 ปีของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ “เอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง” จากอาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ ประธานมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ณ ค่ายกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยทุกท่านได้มีโอกาสร่วมปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซีกลางท้องทะเลแสมสารและชมความงดงามของปะการังจากเรือท้องกระจกอีกด้วย ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง

Shopping Basket