หน้าแรก > กิจกรรมเพื่อสังคม > เอจีซี วีนิไทยเปิดประสบการณ์นิสิตจุฬาฯ เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน พร้อมเสริมเทคนิคการสื่อสารกับชุมชน

เอจีซี วีนิไทยเปิดประสบการณ์นิสิตจุฬาฯ เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน พร้อมเสริมเทคนิคการสื่อสารกับชุมชน

ด้วยมุ่งหวังให้นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เพิ่มพูนทักษะความสามารถในการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับชุมชนในเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจำนวน 12 คน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานเอจีซี วีนิไทย มาบตาพุด 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากมืออาชีพในการทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน พร้อมเปิดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกทักษะการสื่อสารกับชุมชนในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณบุญชนะ มังกรกาญจน์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหารการจัดซื้อ และซัพพลายเชน

นอกจากคณะผู้เยี่ยมชมจะได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมจากทีม HSE พร้อมเรียนรู้เทคนิควิธีการสื่อสารจากทีมสื่อสารองค์กรแล้ว ยังได้มีโอกาสชมโรงงานโดยรอบ ก่อนที่จะเดินทางไปเรียนรู้การบริหารจัดการธนาคารขยะที่ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ซึ่งได้ใช้โอกาสนี้ฝึกฝนเทคนิคการสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชุมชนไปด้วยพร้อมกัน

Shopping Basket