CoralLamphaipanneeCover

เอจีซี วีนิไทยและมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาครูเพื่อการอนุรักษ์

เอจีซี วีนิไทยและมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของบมจ. เอจีซี วีนิไทยร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาครูโดยใช้ปะการังเป็นฐานเพื่อการจัดการเรียนรู้เรื่องทะเลและชายฝั่ง จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรหลักในโครงการเอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง

94years28042023

เอจีซี วีนิไทย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชุมพลทหารเรือครบรอบ 94 ปี

“เหล็กในคน สำคัญกว่าเหล็กในเรือ” เป็นคติพจน์ของทหารเรือที่มุ่งเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรม ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ 94 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

CSRsongkranCover

สืบสานประเพณีไทย จากเอจีซี วีนิไทย สู่ผู้สูงวัยในชุมชน

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) น้อมรำลึกและแสดงกตเวทิตาคุณ ในพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุและส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566