Home > CSR > สืบสานประเพณีไทย จากเอจีซี วีนิไทย สู่ผู้สูงวัยในชุมชน

สืบสานประเพณีไทย จากเอจีซี วีนิไทย สู่ผู้สูงวัยในชุมชน

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) น้อมรำลึกและแสดงกตเวทิตาคุณ ในพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุและส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4-28 เมษายน 2566 ร่วมกับชาวชุมชนในพื้นที่ตำบลมาบตาพุด ตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง และ ตำบลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งสนับสนุนกรวยจราจรและเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับหน่วยงานราชการเพื่อร่วมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย

Shopping Basket