MOU1

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ “เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว” ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ, โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา และบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, โรงเรียนชุมพลทหารเรือ, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2, มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของบมจ. เอจีซี วีนิไทย และ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ในโครงการ“เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว”

ChulaLearningCover

เอจีซี วีนิไทยเปิดประสบการณ์นิสิตจุฬาฯ เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน พร้อมเสริมเทคนิคการสื่อสารกับชุมชน

ด้วยมุ่งหวังให้นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เพิ่มพูนทักษะความสามารถในการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับชุมชนในเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจำนวน 12 คน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานเอจีซี วีนิไทย มาบตาพุด 1

CoralLamphaipanneeCover

เอจีซี วีนิไทยและมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาครูเพื่อการอนุรักษ์

เอจีซี วีนิไทยและมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของบมจ. เอจีซี วีนิไทยร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาครูโดยใช้ปะการังเป็นฐานเพื่อการจัดการเรียนรู้เรื่องทะเลและชายฝั่ง จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรหลักในโครงการเอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง

94years28042023

เอจีซี วีนิไทย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชุมพลทหารเรือครบรอบ 94 ปี

“เหล็กในคน สำคัญกว่าเหล็กในเรือ” เป็นคติพจน์ของทหารเรือที่มุ่งเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรม ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ 94 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

CSRsongkranCover

สืบสานประเพณีไทย จากเอจีซี วีนิไทย สู่ผู้สูงวัยในชุมชน

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) น้อมรำลึกและแสดงกตเวทิตาคุณ ในพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุและส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

CoralRanong1

มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดอบรมฟื้นฟูปะการัง อ่าวเขาควาย เกาะพยาม จ.ระนอง

เมื่อเร็วๆ นี้  มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. เอจีซี วีนิไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมปลูกฟื้นฟูปะการัง ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังโดยการมีส่วนร่วม จัดโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ร่วมกับกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล