Test TH

Demo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. SJKSJKSkdjsgfg

Contents

เอจีซี วีนิไทย จัดโครงการศึกษาดูงานและการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
Test demo

Add Your Heading Text Here

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนถึงปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย

ส่งผลให้ตลอดทั้งเดือน ก.ย. 65 ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ตลอดทั้งเดือน โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมขัง น้ำไหลทะลักเข้าบ้านเรือนอย่างฉับพลัน สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ และในโอกาสนี้ผู้แทนบริษัทฯ ได้รายงานถึง ผลการดำเนินงานของโครงการส่วนขยายโรงงานมาบตาพุด 1 และ โรงงานมาบตาพุด 2  พร้อมนำเสนอผลการดำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ชุมชน และสื่อมวลชนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ของ บริษัทฯ เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนถึงปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย

ส่งผลให้ตลอดทั้งเดือน ก.ย. 65 ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ตลอดทั้งเดือน โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมขัง น้ำไหลทะลักเข้าบ้านเรือนอย่างฉับพลัน สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ และในโอกาสนี้ผู้แทนบริษัทฯ ได้รายงานถึง ผลการดำเนินงานของโครงการส่วนขยายโรงงานมาบตาพุด 1 และ โรงงานมาบตาพุด 2  พร้อมนำเสนอผลการดำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ชุมชน และสื่อมวลชนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ของ บริษัทฯ เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

Map Ta Phut Plant 2
Map Ta Phut Plant 1
Shopping Basket