โครงการ ซากุระ

โครงการขยายกำลังการผลิต

จากการคาดการณ์ตลาดโซดาไฟและพีวีซีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีการเติบโตที่ประมาณร้อยละ 4 ต่อปี อันเป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของโครงการต่างๆ ในภาคการผลิตและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค กลุ่มบริษัทเอจีซีจึงดำเนินการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำในธุรกิจคลอร์-อัลคาไลในภูมิภาคนี้ โดยได้ลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์โซดาไฟและผงพีวีซีภายใต้ชื่อโครงการ “ซากุระ” และ โครงการ “RCA5” ที่โรงงานทั้งสองแห่งในจังหวัดระยอง โดยคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องในไตรมาสที่หนึ่ง ปี 2568

Previous
Next
Shopping Basket