News2712650

มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ และเอจีซี วีนิไทยหารือร่วมกับโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ในการปกป้องและฟื้นฟูปะการังบริเวณเกาะเกล็ดแก้ว

คณะผู้บริหารมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ.เอจีซี วีนิไทย นำโดยอาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ ประธานมูลนิธิฯ และตัวแทนบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางสาววิรยา ขุนพรหม รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้รับเกียรติจากนาวาเอก ดร. จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์ ผู้บังคับการโรงเรียน
ชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เชิญร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการปกป้องและฟื้นฟูปะการังบริเวณเกาะเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เอจีซี วีนิไทย จัดโครงการศึกษาดูงานและการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เอจีซี วีนิไทย จัดโครงการศึกษาดูงานและการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อเสนอแนะแนวทางและติดตามผลการปฎิบัติงานของบริษัทฯ รวมถึงได้จัดให้มีการศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ณ สโมสรสัญญาบัตร ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

AGC Group ประกาศความสำเร็จควบรวม ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ และ วีนิไทย

AGC Group ประกาศความสำเร็จควบรวม ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ และ วีนิไทย จัดตั้งบริษัทใหม่ เอจีซี วีนิไทย (AGC VINYTHAI) ทุ่มขยายกำลังการผลิตรับดีมานด์โซดาไฟและพีวีซีตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พุ่ง

กรุงเทพฯ, 6 กรกฎาคม 2565 – ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ (ACTH) ผู้นำธุรกิจคลอร์-อัลคาไลในประเทศไทย และ วีนิไทย (VINYTHAI) ผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซดาไฟ พีวีซี และอีพิคลอโรไฮ ดริน ประกาศความสำเร็จควบรวมกิจการ และจัดตั้งบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)” หรือ AGC VINYTHAI PLC