หน้าแรก > กิจกรรมเพื่อสังคม > เอจีซี วีนิไทย ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

เอจีซี วีนิไทย ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สุงอายุเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่ตำบลมาบตาพุด, ตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง (60 แห่ง) และ ชุมชนในตำบลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (5 แห่ง) รวมทั้งสิ้น 65 แห่ง

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเคารพนับถือ ความกตัญญู และตอกย้ำว่า บริษัท เอจีซี วีนิไทย นั้นเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมไทย ดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม เคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

Shopping Basket