หน้าแรก > ข่าวธุรกิจ > เอจีซี วีนิไทยร่วมสนับสนุน “เงินฝากเพื่อความยั่งยืน” ของธนาคารกรุงศรี

เอจีซี วีนิไทยร่วมสนับสนุน “เงินฝากเพื่อความยั่งยืน” ของธนาคารกรุงศรี

เพื่อแสดงจุดยืนในความมุ่งมั่นของเอจีซี วีนิไทย ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหลากหลายมิติ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อความยั่งยืนของธนาคารกรุงศรี ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากประจำสกุลเงินไทยบาทสำหรับลูกค้าธุรกิจ โดยได้ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนโครงการธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน อาทิ สินเชื่อเพื่อสังคม เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนการสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล หรือสินเชื่อสีเขียว เพื่อใช้ในโครงการที่สนับสนุนด้านพลังงานสะอาด เป็นต้น การร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เงินฝากในครั้งนี้ นอกจากเป็นการช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสังคมแล้ว ยังถือเป็นการลงทุนที่สามารถเพิ่มผลตอบแทนให้กับบริษัทได้อีกด้วย

ในการนี้ นายโทโมทากะ โยชิคาวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางจามจุรี ศิโรเวฐนุกูล กรรมการบริหาร สายงานการเงิน บัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารทรัพยากรบุคคล และบริหารจัดการ ได้ร่วมรับมอบเกียรติบัตรจากนายบุนเซอิ โอคุโบะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ และนายคาซึฮิโระ โนซากิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น 1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  เพื่อแสดงความขอบคุณในการให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เงินฝากดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ สำนักงานกรุงเทพฯ ของเอจีซี วีนิไทย

Shopping Basket