หน้าแรก > ข่าวธุรกิจ > เอจีซี วีนิไทย ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 // AGC Vinythai wins Sustainability Disclosure Recognition Award Year 2023 for 5 consecutive years.

เอจีซี วีนิไทย ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 // AGC Vinythai wins Sustainability Disclosure Recognition Award Year 2023 for 5 consecutive years.

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Recognition จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดยนายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวางแผนองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการรับมอบรางวัลจาก นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) โดยการได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2562 พิธีฯ ดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ

การมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ในปี 2566 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ Sustainability Disclosure Award มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ จำนวน 54 แห่ง Sustainability Disclosure Recognition มีองค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 50 แห่ง และ Sustainability Disclosure Acknowledgement มีองค์กรที่ได้รับกิตติกรรมประกาศ จำนวน 28 แห่ง ตามลำดับ

Shopping Basket