หน้าแรก > กิจกรรมเพื่อสังคม > เอจีซี วีนิไทย ร่วมกับ 27 องค์กร ผนึกกำลังเก็บขยะชายหาดระยอง เนื่องใน
วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปีที่ 21 สร้างจิตสำนึกขยะคือทรัพยากร

เอจีซี วีนิไทย ร่วมกับ 27 องค์กร ผนึกกำลังเก็บขยะชายหาดระยอง เนื่องใน
วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปีที่ 21 สร้างจิตสำนึกขยะคือทรัพยากร

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ รวม 27 หน่วยงาน จัดกิจกรรมพัฒนา และทำความสะอาดบริเวณแนวชายฝั่งทะเลที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระยอง เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจำปี 2566 มุ่งสร้างจิตสำนึกขยะคือทรัพยากรที่ต้องทิ้งอย่างถูกที่และคัดแยกให้
ถูกประเภท

คณะผู้บริหารนำโดยนายซาโตรุ มิยาตาเกะ กรรมการบริหาร สายงานบริหารโรงงาน และเทคนิค, นายโทโมยูเกะ คาเนะโกะ รองกรรมการบริหารอาวุโส กลุ่มงานบริหารส่วนขยายโรงงานมาบตาพุด 1
และ มาบตาพุด 2, นายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวางแผนองค์กร พร้อมพนักงานและครอบครัวจำนวน 220 คน และอาสาสมัครผู้รักสิ่งแวดล้อมจากองค์กรต่างๆกว่า
3,000 คน ได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณแนวชายหาดอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และสวยงามของจังหวัดระยอง ได้แก่ หาดสุชาดา-หาดแสงจันทร์-หาดแหลมเจริญ-หาดแม่รำพึง อำเภอเมือง และ
หาดน้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา อำเภอบ้านฉาง เป็นระยะทางรวมกันกว่า 25 กิโลเมตร รวมจำนวนขยะที่เก็บได้กว่า 6,000 กิโลกรัม ซึ่งจะนำไปรีไซเคิลให้เกิดคุณค่าใหม่ หรือนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หรือ International Coastal Cleanup Day ได้ถูกจัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 16 กันยายน และสำหรับประเทศไทยนับเป็นครั้งที่ 21 โดยเป็นการจัดกิจกรรมฯ ภายใต้เเคมเปญ #PullingOurWeight ซึ่งหมายถึงการรวบรวมปริมาณขยะที่หลุดรอดสู่ท้องทะเลกลับคืนมาเข้าสู่วงจรการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม และครบวงจร

นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลที่เอจีซี วีนิไทย ได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี บริษัทฯ ยังได้สร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน โดยการจัดแคมเปญให้พนักงานคัดแยกขยะหรือสิ่งของเหลือใช้ภายในครัวเรือนก่อนกำจัด อาทิ เช่น หนังสือ, เสื้อผ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, ถุงกระดาษ หรือถุงผ้า มาบริจาคเพื่อส่งมอบให้กับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรต่างๆ
นำกลับไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการรณรงค์ให้พนักงานทิ้งขยะภายในบริษัทฯ ให้ถูกประเภท เพื่อนำขวดน้ำพลาสติก, ขวดแก้ว หรือกระป๋องน้ำอัดลม ร่วมบริจาคในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยวัสดุรีไซเคิล เพื่อให้นำเงินที่ได้จากการขายขยะนี้ไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาต่อไป

หน่วยงานราชการและผู้ประกอบการที่ร่วมกับ เอจีซี วีนิไทย จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลครั้งที่ 21 ในปีนี้ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน),
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย, บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด, กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด, WHA CSR,
บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด และบริษัท คุราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด, บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด,
บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด, บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด, บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด, บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน),
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด, บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด, บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด, บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด,
บริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด, บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด, บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน),
บริษัท มิตซุย เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) และมิตซุย เคมิคอลส์ กรุ๊ป, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท บีเอเอสเอฟ ในประเทศไทย และกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

Shopping Basket