หน้าแรก > ข่าวธุรกิจ > เอจีซี วีนิไทยและเอบีทีรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 สร้างวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เอจีซี วีนิไทยและเอบีทีรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 สร้างวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีนายซาโตรุ มิยาตาเกะ กรรมการบริหาร สายงานบริหารโรงงาน และเทคนิคเป็นผู้แทน บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และนายปาณัท เจริญชัยปิยกุล หัวหน้าวิศวกรสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนบริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) ขึ้นรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จาก
นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงาน ตามลำดับ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ นับเป็นหนึ่งใน 122 องค์กรที่ได้รับการประเมินในปี 2565 ให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในทุกด้าน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ตามแนวทางของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้กำหนดเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวขึ้น
เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Shopping Basket