หน้าแรก > ข่าวธุรกิจ > เอจีซี วีนิไทย เปิดมุมมองธุรกิจพีวีซีทั้งในประเทศและระดับโลกให้แก่ลูกค้าในงานสัมมนา “THAILAND INDUSTRIAL OUTLOOK AND GLOBAL VINYL MARKET TREND 2023”

เอจีซี วีนิไทย เปิดมุมมองธุรกิจพีวีซีทั้งในประเทศและระดับโลกให้แก่ลูกค้าในงานสัมมนา “THAILAND INDUSTRIAL OUTLOOK AND GLOBAL VINYL MARKET TREND 2023”

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายขายและการตลาดธุรกิจพีวีซี ได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Thailand Industrial outlook and Global Vinyl Market Trend 2023 ” เพื่อให้ข้อมูลทิศทางของตลาดไวนิลทั่วโลก ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และแนวโน้มของแต่ละอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้างและ
ยานยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่ขับเคลื่อน GDP ในประเทศ และยังเป็นธุรกิจหลักในการใช้พีวีซีอีกด้วย โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมหรือเปิดมุมมองใหม่ในการดำเนินธุรกิจต่อไป โดยมีนายมาซากิ ทาคาฮาชิ กรรมการบริหาร สายงานการจัดการธุรกิจ เป็นประธานเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมบรรยาย โดย ช่วงที่หนึ่งเป็นการบรรยายในหัวข้อ Global Vinyl Market Trend โดย
Ms. Manolya Eris, นักวิเคราะห์การตลาด และ Mr. Victor Yau, ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดเอเชีย จากบริษัท Chemorbis

ส่วนในช่วงที่สอง เป็นการบรรยายในหัวข้อ Thailand Macro Economic Overview  และ Industry Situation and outlook นำโดย คุณทรรศิน กลิ่นถนอม และคณะ
ซึ่งเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ จากศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ตลอดการสัมมนาฯ ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงจากการต้อนรับอย่างอบอุ่นของทีมงานเอจีซี วีนิไทย และพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมฯ นี้เป็นอย่างมาก รวมถึงอยากให้บริษัทฯ ได้จัดอีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในงานฯ นี้ ทางทีมขายและการตลาดพีวีซีได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายบริการลูกค้าด้านเทคนิค, ฝ่ายกลยุทธ์ทางธุรกิจ, ฝ่ายโลจิสติกส์, ฝ่ายควบคุมและวางแผนการเงิน, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สายงานวางแผนองค์กร

Shopping Basket