หน้าแรก > กิจกรรมเพื่อสังคม > เอจีซี วีนิไทย จัดประชุมเครือข่ายโครงการ “เอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง” ถอดบทเรียนความสำเร็จและความท้าทาย

เอจีซี วีนิไทย จัดประชุมเครือข่ายโครงการ “เอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง” ถอดบทเรียนความสำเร็จและความท้าทาย

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. เอจีซี วีนิไทย จัดการประชุมเครือข่ายพันธมิตรในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายใต้โครงการ ”เอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง” เพื่อร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จและอุปสรรคต่างๆ พร้อมระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง โดยมีผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน จำนวนกว่า 50 คนเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, ทัพเรือภาคที่ 1, องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร, มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม, โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา, โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พร้อมทั้งเครือข่ายอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด, เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี, เกาะไข่ จังหวัดชุมพร และเกาะพยาม จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมกุญชร โรงแรมพลายไพร์ม จังหวัดระยอง

“ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอย่างจริงจังร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน และมีเจตนารมณ์ที่จะขยายความร่วมมือกับพันธมิตรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเราตระหนักว่าความร่วมมือจากทุกคนคือกุญแจแห่งความสำเร็จในการปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อความยั่งยืนตลอดไป” นายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวางแผนองค์กร บมจ. เอจีซี วีนิไทย กล่าว

“ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอย่างจริงจังร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน และมีเจตนารมณ์ที่จะขยายความร่วมมือกับพันธมิตรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเราตระหนักว่าความร่วมมือจากทุกคนคือกุญแจแห่งความสำเร็จในการปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อความยั่งยืนตลอดไป” นายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวางแผนองค์กร บมจ. เอจีซี วีนิไทย กล่าว

Shopping Basket