หน้าแรก > กิจกรรมเพื่อสังคม > เอจีซี วีนิไทย ร่วมพิธีฉลองรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด

เอจีซี วีนิไทย ร่วมพิธีฉลองรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด

เมื่อเร็วๆ นี้  บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นำโดยนางสาววิไลลักษณ์ พินิจบุญภากร หัวหน้างานอาวุโสสื่อสารภายนอก และทีมงานแผนกสื่อสารองค์กรภายนอก ร่วมพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2566 ของโรงเรียนบ้านมาบตาพุด และทำบุญเปิดอาคารดอกแก้วซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาฯ  ผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า 250 คนเข้าร่วมพิธีฯ ในโอกาสนี้เอจีซี วีนิไทย ได้รับเกียรติบัตร จากสิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ในการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้โรงเรียนบ้านมาบตาพุดได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประจำปีนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

Shopping Basket