หน้าแรก > ข่าวองค์กร > เอจีซี วีนิไทย เปิดประตูโครงการปะการังสู่ด้ามขวานไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือในพื้นที่เกาะไข่ จ.ชุมพร และเกาะพยาม จ.ระนอง มุ่งพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

เอจีซี วีนิไทย เปิดประตูโครงการปะการังสู่ด้ามขวานไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือในพื้นที่เกาะไข่ จ.ชุมพร และเกาะพยาม จ.ระนอง มุ่งพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

นับเป็นครั้งแรกตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 20 ปี ที่โครงการ “เอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง” ประสบความสำเร็จสามารถขยายผลการดำเนินการลงสู่พื้นที่ภาคใต้ โดยได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตรในพื้นที่เกาะไข่ จ.ชุมพร และเกาะพยาม จ.ระนอง ซึ่งทาง
โครงการฯ ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายปิยพงศ์ ชูวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามตามลำดับ

“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในการช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในอนาคตเพื่อเป็นแหล่งอาหาร แหล่งเรียนรู้ แหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ในเชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทย” นายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวางแผนองค์กร กล่าว

Shopping Basket