หน้าแรก > กิจกรรมเพื่อสังคม > เอจีซี วีนิไทย สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เอจีซี วีนิไทย สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้แทนบริษัทฯ จากฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ส่งมอบของขวัญและของรางวัล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้แก่ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานราชการและสื่อมวลชน จำนวน 91 แห่ง ในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด, เทศบาลตำบลบ้านฉาง, เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง และอีก 15 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยประธานชุมชนหรือผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้นำไปมอบต่อให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางบริษัทได้สนับสนุนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนเป็นอนาคตสำคัญของชาติ

Shopping Basket