หน้าแรก > Products > โซดาไฟ 50%

โซดาไฟ 50%

Products

Product summary

โซดาไฟเป็นสารประกอบที่มีความเข้มข้นและละลายในน้ำได้ จึงนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันได้หลากหลายชนิด อาทิ เยื่อกระดาษและกระดาษ อะลูมิเนียม ผงซักฟอก ไฟเบอร์ อาหารและอาหารสัตว์ เป็นต้น โซดาไฟยังได้รับการรับรองจากโคเชอร์ (Kosher) ให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารของชาวยิว การรับรองสถานประกอบการฮาลาล (Halal) และการรับรองวิธีการป้องกันอันตรายหรือสิ่งปนเปื้อนทางชีวภาพ เคมี และกายภาพของอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ (HACCP)

Application

No Application File available

Shopping Basket