หน้าแรก > โครงการ > เอจีซี วีนิไทย เดินหน้าโครงการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง จัดพิธีวาง ศิลาฤกษ์และตอกเข็มเอกนำฤกษ์โรงงานผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์และคลอรีน
ที่โรงงานมาบตาพุด 2

เอจีซี วีนิไทย เดินหน้าโครงการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง จัดพิธีวาง ศิลาฤกษ์และตอกเข็มเอกนำฤกษ์โรงงานผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์และคลอรีน
ที่โรงงานมาบตาพุด 2

AGC Vinythai Continuously Progresses Expansion Project by Organizing Groundbreaking and First Pile Driving Ceremony to Start Construction in Map Ta Phut 2 Plant

เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) และคลอรีนที่มีแนวโน้มการเติบโตทั้งภายในและภายนอกประเทศ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานส่วนขยายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่โรงงานมาบตาพุด 2 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ จังหวัดระยอง ภายใต้ชื่อโครงการ RCA-5 โดยได้ถือฤกษ์งามยามดีในวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.09 น. ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และตอกเข็มเอกนำฤกษ์การก่อสร้างโครงการ RCA-5 ซึ่งเป็นส่วนขยายโรงงานคลอร์-อัลคาไล เป็นที่เรียบร้อย

คณะผู้บริหารและพนักงานเอจีซี วีนิไทย นำโดยนายคาซูอะกิ โคกะ กรรมการผู้จัดการใหญ่, นายซาโตรุ มิยาตาเกะ กรรมการบริหาร สายงานบริหารโรงงานและเทคนิค, นายโทโมยูเกะ คาเนะโกะ รองกรรมการบริหารอาวุโส กลุ่มงานบริหารส่วนขยายโรงงานมาบตาพุด 1 และ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อสร้างโครงการ RCA-5 นำโดยนายแบรท ลอลล์แบค กรรมการบริษัท, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ หน่วยธุรกิจด้านวิศวกรรม จัดซื้อและก่อสร้าง, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง, นายสมชาย ชาญศิริพงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงานการดำเนินงานโครงการ หน่วยธุรกิจด้านวิศวกรรม จัดซื้อจัดหาและก่อสร้าง (EPC) และนายอรรถวัฒน์ บุญยศักดิ์เสรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงานการขายและพัฒนาธุรกิจ ต่างร่วมพิธีด้วยความชื่นมื่นอย่างพร้อมเพรียง

“การจัดพิธีในครั้งนี้ถือเป็นการเสริมสิริมงคลในการเริ่มต้นการก่อสร้างโครงการฯ อย่างเป็นทางการ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทีมงานของทั้งเอจีซี
วีนิไทยและทีทีซีแอลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างในการมุ่งมั่นดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้” นายสมประสงค์ เดชาวิชิตเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กล่าว

นายโทโมยูเกะ คาเนะโกะ รองกรรมการบริหารอาวุโส กลุ่มงานบริหารส่วนขยายโรงงานมาบตาพุด 1 และ 2 เสริมว่า “เราวางแผนเริ่มเดินเครื่องโครงการ RCA-5 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์(โซดาไฟ) เพิ่มขึ้นถึงปีละ 220,000 ตัน และก๊าซคลอรีนเพิ่มขึ้นถึงปีละ 193,200 ตัน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่กำลังเติบโต”

Shopping Basket