Winning Sustainability

บริษัทฯ ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 // Winning Sustainability Disclosure Recognition 2022

เป็นอีกครั้งที่ บมจ.วีนิไทย จำกัด (มหาชน) หรือปัจจุบันเปลี่ยนเป็น บมจ. เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติให้ขึ้นรับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ระดับ Recognition ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยมีนายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวางแผนองค์กร บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบรางวัลจากนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปกรุงเทพฯการได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2552 ที่รายงานประจำปีของวีนิไทยได้รับการยกย่องในด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน It is again that Vinythai Plc (Now is AGC Vinythai Plc.) was honorably granted Sustainability Disclosure Recognition […]