pic1

เอจีซี วีนิไทย ร่วมกับ บจ.สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ พร้อมเครือข่ายพันธมิตร CSR สร้างประโยชน์คืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมเครือข่ายพันธมิตร CSR ได้เข้าร่วมกิจกรรม “TYE อาสาพาไปปลูก” และ “ร่วมใจรักษ์ พิทักษ์ป่าชายเลน” จัดโดย บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด ร่วมกับ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยคุณวิไลลักษณ์ พินิจบุญภากร หัวหน้างานอาวุโสแผนกสื่อสารองค์กรภายนอก เป็นตัวแทน บมจ.เอจีซี วีนิไทย ร่วมรับมอบพันธุ์ไม้โกงกาง เพื่อนำไปปลูกและร่วมเก็บขยะตลอดแนวชายฝั่ง ณ บริเวณพื้นที่หมวดเรือที่ 2 กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ จ.สมุทรปราการ การร่วมกิจกรรมครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังของเครือข่ายพันธมิตร CSR การช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสภาพสร้างความสมดุลเพิ่มความหลากหลายในระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป

TV

Top Managements of AGC Chemicals and AGC Vinythai Congratulate New CEO of GC

On 17 May 2024, Mr. Tatsuo Momii, President of AGC Chemicals Company, and Mr. Tomotaka Yoshikawa, Managing Director of AGC Vinythai, extended their congratulation to Mr. Narongsak Jivakanun on his new appointment as CEO of PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) at Energy Complex, Bangkok.

Mr. Narongsak is a successor of Dr. Kongkrapan Intarajang, who has been recently appointed to assume the position of CEO and President of PTT Public Company Limited (PTT). GC is one of AVT’s major shareholders, who holds 32.72% of the shares (as of 31 December. 2023,) and is a leading petrochemical manufacturer, who supplies ethylene to AVT for PVC production.

Cover

เอจีซี วีนิไทย ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ในปี 2567 โดยมี นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก นายคณพศ ขุนทอง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม พร้อมกับ ผู้แทน 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และ ผู้แทนจากบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมเพื่อรับฟังการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างโครงการส่วนขยาย และการประกอบกิจการ รวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

Pic1

เอจีซีวีนิไทยร่วม บจ.สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ รวมพลังจิตอาสาพัฒนาพื้นที่หน้าโรงงาน

ผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “TYE Big Cleaning Day” ประจำปี 2567 จัดโดย บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์หน้าโรงงาน สานสัมพันธ์บริษัทข้างเคียง

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นายสิมาไชย พวงเพ็ชร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสโรงงานพระประแดง 1 และ 2 นำทีมพนักงานจิตอาสาของเอวีทีและพนักงานผู้รับเหมากว่า 40 คน ร่วมทำความสะอาด เก็บขยะและปัดกวาดทางเท้าบริเวณหน้าโรงงาน พร้อมแจกหมวกสานให้แก่พนักงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากบริษัทฯ ข้างเคียง การรวมพลังในครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขใจอันเกิดจากการสนับสนุนช่วยเหลือกันและกัน ซึ่งผลที่ได้รับในกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมหน้าโรงงานมีความสวยงามและสะอาดเรียบร้อยแล้ว ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร, พนักงานเอจีซี วีนิไทย กับบริษัทข้างเคียงในละแวกถนนสุขสวัสดิ์ ให้กระชับแน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย

MoU_1

Six Partners Renew MoU on Collaboration in Rehabilitating Marine and Coastal Resources

(from left) Prasan Sangpaiboon, Coral Conservation Foundation supported by AGC Vinythai Plc.; Professor Dr. Voranop Viyakarn, Director of Aquatic Resources Research Institute of Chulalongkorn University; Ukkrit Satapoomin, Director of Marine Resources Conservation Division of Marine and Coastal Resources Department; Chaiwat Limlikit-aksorn, Director of the Office of National Parks of National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department; Associate Professor Wichaladda Aunsa-ad, Dean of Faculty of Science and Technology of Rambhai Barni Rajabhat University; Tomotaka Yoshikawa, Managing Director of AGC Vinythai Plc.

Because the collaboration in rehabilitating marine and coastal resources (Phase 3) since 2019 has been bearing fruits, all six partners which are Department of Marine and Coastal Resources, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Rambhai Barni Rajabhat University, Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University, Coral Conservation Foundation supported by AGC Vinythai Plc. and AGC Vinythai Plc., jointly renewed the MoU for continuously expanding coral restoration on 29 March, 2024 at Sukhothai Hotel, Bangkok. The success of the collaboration could mitigate the loss of biodiversity, make a better living for locals in coastal areas from fishing and eco-tourism, and provide economic and social benefits to Thailand.

In the MoU, all partners agreed to give coordination in sharing knowledge and expertise for supporting local conservationists in coral rehabilitation and area management for conservation. It aims to conserve corals and ensure sustainable use of valuable marine resources. Moreover, all parties committed to raise youths’ awareness in marine and coastal resources protection. The MoU will be valid 4 years but reviewed every 2 years.

During past 5 years, AGC Vinythai Coral Cultivation Project (Phase 3) was expanded and established in 6 new coastal areas. They are Kood and Mak islands in Trat province, Sichang and Kledkaew islands in Chonburi province, Kai island in Chumporn province and Payam island in Ranong province.  The company and its foundation truly realize that the key to success for this social project is strong cooperation among all partners in sharing knowledge, expertise and resources with great determination, dedication, and contribution.

“AGC Vinythai will continue seeking for more cooperation from any party who shares the same goal in creating a sustainable society for not only people today but generations to come. Sustainability is not your business, but our business,” confirmed Tomotaka Yoshikawa, Managing Director of AGC Vinythai Plc.

“Throughout 20 years of our journey, we have come this far because of great support from all partners. So, I would like to extend my deep thankfulness to all partners for working shoulder to shoulder with us. We will hold hands more tightly to achieve our mission for our sustainable world,” expressed Prasan Sangpaiboon, Chairman of Coral Conservation Foundation supported by AGC Vinythai Plc.

1000002892-01

AGC Vinythai Joins Krungsri’s Sustainable Deposit Program

from left: Mrs. Jamjuree Sirovetnukul, Mr. Tomotaka Yoshikawa, Mr. Bunsei Okubo and Mr. Katsuhiro Nozaki

To show AGC Vinythai’s commitment in sustainable development, the company greatly supported Krungsri Bank in Sustainable Deposit program. This product is a term-Baht deposit account for commercial and corporate clients with an explicit objective to use the deposited funds to finance the social and sustainable projects of Krungsri such as social loans for construction of school and hospital buildings or green loans for clean energy projects.

Therefore, on 15 March, Krungsri’s top executive team led by Mr. Bunsei Okubo, First Executive Vice President, Head of JPC/MNC Banking and Mr. Katsuhiro Nozaki  Executive Vice President, Head of Division, Japanese Corporate Banking Division 1 visited to Bangkok office of AGC Vinythai for presenting a certificate of appreciation to Mr. Tomotaka Yoshikawa, Managing Director, and Mrs. Jamjuree Sirovetnukul, Director of Finance, Accounting, Information Technology, Human Resources and Administration in supporting the Sustainable Deposit Program.

60

เอจีซี วีนิไทย คว้ารางวัลสถานประกอบการฮาลาลระดับดีเด่นประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้แทนบริษัทฯ นายอาทิตย์ วงศ์แสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส โรงงานมาบตาพุด 2 และนายบุญเลิศ ตั้งจิตกรุณา ผู้จัดการแผนกระบบการจัดการ โรงงานมาบตาพุด 1 เข้ารับรางวัลสถานประกอบการฮาลาลระดับ Honor (ดีเด่น) จาก ฯพณฯ อรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในงาน Halal Rayong Awards 2024 จัดโดยสำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง และฝ่ายบริหารกิจการฮาลาล ณ ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

โดยนายอาทิตย์ วงศ์แสง ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรพิเศษร่วมเสวนาในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ระเบียบ ข้อบังคับ สกอท. ฝ่ายกิจการฮาลาลเพื่อการรับรองผู้ประกอบการ” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองด้านฮาลาลให้กับผู้ประกอบการฮาลาลในจังหวัดระยองที่เข้าร่วมงานฯ ในครั้งนี้ด้วย

Pic1

เอจีซี วีนิไทย และมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์ปะการัง ในงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ร่วมแบ่งปันงานวิชาการ สนุกสนาน คาราวาน ปฐมวัย” ณ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. เอจีซี วีนิไทย ได้รับเชิญให้ร่วมจัดบูธนิทรรศการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังด้วยท่อพีวีซี ในงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ร่วมแบ่งปันงานวิชาการ สนุกสนาน คาราวาน ปฐมวัย” ภายใต้แนวคิด “Empowering Young Minds In The Era Of Thai Education” เส้นทางการเรียนรู้ที่เติบโตไปพร้อมกันในยุคการศึกษาไทยใหม่ ณ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ดร.ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และคณะผู้บริหารโรงเรียนนำโดย นางภาวิณี ครุฑปักษี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ให้การต้อนรับ

ภายในบูธนิทรรศการ นอกจากจะได้ความรู้เรื่องการปลูกและฟื้นฟูปะการังแล้ว ยังได้เรียนรู้วิธีการปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซีโดยใช้ปะการังจำลองด้วยตัวเอง รวมถึงเล่นเกมสนุกๆ ชิงรางวัลที่ทำให้รู้จักสัตว์โลกใต้ท้องทะเลมากมาย สร้างความสนุกสนานให้กับคณะครูและนักเรียนที่ให้ความสนใจเข้าชมบูธและร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

บมจ.เอจีซี วีนิไทย และมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมไปกับการปลูกจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน

pic1

เอจีซี วีนิไทย และมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมสร้างจิตสำนึกเนรมิตโลกใต้ท้องทะเล ในกิจกรรม “ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนบ้านบางจาก

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. เอจีซี วีนิไทย ได้รับเชิญให้ร่วมจัดบูธนิทรรศการส่งเสริมความรู้เรื่องการปลูกและฟื้นฟูปะการังด้วยท่อพีวีซี ภายใต้โครงการ “เยาวชนไทย ใส่ใจรักษ์ปะการังในงาน “ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนบ้านบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ

ภายในบูธนิทรรศการ นอกจากคณะครูและนักเรียนกว่า 270 คน จะได้เรียนรู้การปลูกและฟื้นฟูปะการังจากแผ่นป้ายนิทรรศการแล้ว ยังมีโอกาสได้ปลูกปะการังเขากวางจำลองด้วยตัวเอง และเล่นเกมชิงรางวัลที่สร้างความสนุกสนานพร้อมสอดแทรกความรู้ใต้ท้องทะเลมากมาย  บมจ.เอจีซี วีนิไทย และมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำความรู้ถ่ายทอดให้แก่เยาวชน สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนการดูแลรักษาให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

SDC AWARD 2023_279

เอจีซี วีนิไทย ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 // AGC Vinythai wins Sustainability Disclosure Recognition Award Year 2023 for 5 consecutive years.

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Recognition จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดยนายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวางแผนองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการรับมอบรางวัลจาก นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) โดยการได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2562 พิธีฯ ดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ

การมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ในปี 2566 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ Sustainability Disclosure Award มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ จำนวน 54 แห่ง Sustainability Disclosure Recognition มีองค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 50 แห่ง และ Sustainability Disclosure Acknowledgement มีองค์กรที่ได้รับกิตติกรรมประกาศ จำนวน 28 แห่ง ตามลำดับ