Home > Corporate > วันแรกของเอจีซี วีนิไทย (Day 1 of AGC Vinythai)

วันแรกของเอจีซี วีนิไทย (Day 1 of AGC Vinythai)

Day 1 of agc vinythai

สวัสดีครับ เพื่อนพนักงานเอจีซี วีนิไทย,

วันนี้ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถือเป็นวันเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของ เอจีซี วีนิไทย
ธุรกิจทั้งหมดของไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์และวีนิไทยได้รวมเข้าด้วยกันเป็นเอจีซี วีนิไทย (AVT) สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว
ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เฉลิมฉลองวันพิเศษนี้ร่วมกันกับทุกท่าน

ซิน จ่าว เพื่อนพนักงานเอจีซี เคมิคอลส์ เวียดนาม

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่กลุ่มธุรกิจ AVT ครับ เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่พวกเราได้กลายเป็นทีมเดียวกันในภูมิภาคนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกับการก่อตั้งเอจีซี วีนิไทย

ในโอกาสที่วันนี้เป็นวันแรกของการดำเนินงานของเอจีซี วีนิไทย ผมขอกล่าวถึงพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัท ให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติและสิ่งที่เราต้องการจะเป็น

เราคือผู้ผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน โดยผลิตภัณฑ์หลักของเราอันได้แก่ คลอร์-อัลคาไล, พีวีซี และ อีซีเอช ล้วนมีความจำเป็นต่อชีวิตผู้คนสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ

พันธกิจของเรามุ่งไปที่การเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ และเติมเต็มความรับผิดชอบในการจัดหาของเราอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการปฏิบัติตามพันธกิจนี้ ผมเชื่อว่าเราจะกลายเป็นบริษัทชั้นเลิศ ที่เติบโตและมีวิวัฒนาการไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ทั้งไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ วีนิไทย และเอจีซี เคมิคอลส์ เวียดนาม ล้วนได้ด าเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนี้มาโดยตลอด และนับจากวันนี้ไป พวกเราจะได้ร่วมงานเป็นทีมเดียวกัน ทั้งในนามและในความเป็นจริง

ตามที่ทุกท่านทราบดีว่าเรากำลังดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิตครั้งใหญ่ ซึ่งจะเพิ่มกำลังการผลิตของเราขึ้นเป็น 2 เท่าภายในต้นปี พ.ศ. 2568 จึงถือได้ว่านี่เป็นโอกาสครั้งสำคัญ ที่พวกเราจะได้ผนึกกำลังอย่างมีประสิทธิภาพและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในระดับงานที่ใหญ่ขึ้น เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของพวกเรา

ผมเชื่อว่าพนักงานในกลุ่มบริษัท ATV ทุกท่านคือพลังขับเคลื่อนการเติบโตของเรา!

ความท้าทายในอนาคตได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ขอให้พวกเราสู้และเอาชนะความท้าทายนั้นให้ได้ และมีความสุขในการทำางานร่วมกัน!

Sawasdee krab, AGC Vinythai colleagues,


Today, on the 1
st of July, 2022, AGC Vinythai starts its history.
All the businesses of AGC Chemicals (Thailand) and Vinythai have been
successfully integrated into AGC Vinythai (AVT).
It is my great pleasure and honor to be able to celebrate this special day together
with all of you.


Xin Chao, AGC Chemicals Vietnam colleagues,
Welcome to the AVT Group! It is the happiest that we have become one team
across the region.


I would also like to express my deepest gratitude to all the members who have
contributed to the establishment of AGC Vinythai.


On this occasion of the first day of AGC Vinythai, I would like to share with you
once again our mission and vision, that is, what we should do and what we would
like to be.


We are a manufacturer of basic chemicals and our main products, chlor-alkali,
PVC, and ECH, are essential for people’s lives, society, and economic
development.

Our mission is to focus on the growing Southeast Asia, to meet its demand, and
to fulfill our supply responsibilities continuously.

By executing this mission, we believe to become an excellent company that
grows and evolves for the realization of sustainable future.

ACTH, Vinythai, and ACVN have been working respectively toward this goal, and
from today, we start to work together as one team, both in name and in reality.

As you know, the major expansion project is underway, which will double our
production capacity by the beginning of 2025.
This is the great opportunity for us to combine our forces more efficiently and
powerfully on a larger scale in order to realize our vision.

I believe every employee of ATV Group is the driving force of our growth!
The challenge for the future has already begun.
Let us tackle and overcome it and enjoy working together!

Shopping Basket