Home > CSR > เอวีทีเป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ร่วมกับชาวชุมชนในพื้นที่พระสมุทรเจดีย์ ณ วัดแค จังหวัดสมุทรปราการ

เอวีทีเป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ร่วมกับชาวชุมชนในพื้นที่พระสมุทรเจดีย์ ณ วัดแค จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยากาศการจัดงานฯ เป็นไปอย่างคึกคัก ก่อนเริ่มพิธีพนักงานและครอบครัวเอวีทีกว่า 50 คน และชาวชุมชนได้ร่วมกันแห่ขบวนผ้ากฐินและเครื่องบริวารกฐิน วนรอบพระอุโบสถจำนวน 3 รอบ โดยมีเหล่าเทพบุตร นางฟ้า ต่างฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนาน ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังศาลาอเนกประสงค์ โดยเมื่อถึงเวลาอันสมควรนายสิมาไชย พวงเพ็ชร เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน จากนั้นคณะผู้บริหารเอวีทีร่วมกับพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีได้ถวายผ้ากฐิน เครื่องบริวารรวมถึงพุ่มกฐินแด่พระสงฆ์ และต่อด้วยพิธีกรานกฐินของคณะสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี โดยบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานและชาวชุมชนในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ได้ร่วมทำบุญสมทบปัจจัยในพิธีทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้เป็นจำนวนเงินกว่า 1,579,865 บาท เพื่อนำไปสร้างศาลาโดมอเนกประสงค์สำหรับใช้ประกอบพิธีศาสนกิจ ซึ่งถือเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาและร่วมกันรักษาประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนาอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป

โอกาสนี้บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจาก 4 โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 20 ทุน เพื่อส่งเสริมการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย

Shopping Basket