Pic1

เอจีซี วีนิไทย ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนของขวัญและของรางวัลสำหรับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตบริเวณโดยรอบที่ตั้งโรงงาน อันได้แก่ ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานราชการและสื่อมวลชน จำนวน 91 แห่ง ในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลบ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยองและอีก 15 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง รวมถึงปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีเวทีแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ กล้าเรียนรู้ และเล่นอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมหลากหลายภายในงาน ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางบริษัทได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ดังคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567 จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี “ มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย “

pic1-1

เอวีทีเป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ร่วมกับชาวชุมชนในพื้นที่พระสมุทรเจดีย์ ณ วัดแค จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นำโดยนายซาโตรุ มิยาตาเกะ กรรมการบริหาร สายงานบริหารโรงงานและเทคนิค, นายโนบูโอะ นาคาโอะ กรรมการบริหาร สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่, นายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวางแผนองค์กร และนายสิมาไชย พวงเพ็ชร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส โรงงานพระประแดง 1 และ 2 บริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและครอบครัวเอวีที ชุมชนในพื้นที่และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้ประกอบพิธีทำบุญทอดสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดแค ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยากาศการจัดงานฯ เป็นไปอย่างคึกคัก ก่อนเริ่มพิธีพนักงานและครอบครัวเอวีทีกว่า 50 คน และชาวชุมชนได้ร่วมกันแห่ขบวนผ้ากฐินและเครื่องบริวารกฐิน วนรอบพระอุโบสถจำนวน 3 รอบ โดยมีเหล่าเทพบุตร นางฟ้า ต่างฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนาน ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังศาลาอเนกประสงค์ โดยเมื่อถึงเวลาอันสมควรนายสิมาไชย พวงเพ็ชร เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน จากนั้นคณะผู้บริหารเอวีทีร่วมกับพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีได้ถวายผ้ากฐิน เครื่องบริวารรวมถึงพุ่มกฐินแด่พระสงฆ์ และต่อด้วยพิธีกรานกฐินของคณะสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี โดยบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานและชาวชุมชนในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ได้ร่วมทำบุญสมทบปัจจัยในพิธีทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้เป็นจำนวนเงินกว่า 1,579,865 บาท เพื่อนำไปสร้างศาลาโดมอเนกประสงค์สำหรับใช้ประกอบพิธีศาสนกิจ ซึ่งถือเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาและร่วมกันรักษาประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนาอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป

 

โอกาสนี้บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจาก 4 โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 20 ทุน เพื่อส่งเสริมการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย