Home > CSR > เอจีซี วีนิไทย รับใบประกาศเกียรติคุณการสนับสนุนงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เอจีซี วีนิไทย รับใบประกาศเกียรติคุณการสนับสนุนงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นายนิรันดร์ อารีย์ชน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ของบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณโรงงานสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี (ที่ 3 จากขวา) รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “MIND INSPIRE for Eco 2023” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี โดยมีรศ.ดร.วีริศ อัมระปาล
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ

Shopping Basket