Home > Our Products > NaOH

NaOH

  • Nhờ mạng lưới cung ứng toàn cầu, chúng tôi có thể cung cấp NaOH 48% với sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
  • Ngoài việc là nguyên liệu thô của nhiều loại hóa chất, NaOH còn được ứng dụng rộng rãi để sản xuất các sản phẩm liên quan mật thiết đến cuộc sống của chúng ta.
  • Bảng dữ liệu an toàn sản phẩm (SDS) được cung cấp theo yêu cầu. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần thêm bất kỳ thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Shopping Basket