หน้าแรก > ข่าวองค์กร > คณะผู้บริหารเอจีซี วีนิไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

คณะผู้บริหารเอจีซี วีนิไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหาร บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายคาซูอะกิ โคกะ กรรมการผู้จัดการ เข้าเยี่ยมคารวะ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 พร้อมด้วยนางจามจุรี ศิโรเวฐนุกูล กรรมการบริหาร สายงานการเงิน บัญชี และเทคโนโลยี
สารสนเทศ นายโนบูโอะ นาคาโอะ กรรมการบริหาร สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงาน
วางแผนองค์กร นางสาวดุสิตา โกละกะ ผู้จัดการแผนกใบอนุญาตและทะเบียน และนางสาวกัญณภัทร โสมประยูร รองผู้จัดการแผนกประสานงานภาครัฐ
และหน่วยงานภายนอก ฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ เข้าร่วมเยี่ยมคารวะและแสดงความขอบคุณที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฉลองความสำเร็จ
การก่อตั้งบริษัทฯ ที่ผ่านมา ณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

Shopping Basket