หน้าแรก > โครงการ > เอจีซี วีนิไทย โรงงานมาบตาพุด 1 ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ตอกเข็มเอกนำฤกษ์โครงการซากุระ(SAKURA Project)

เอจีซี วีนิไทย โรงงานมาบตาพุด 1 ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ตอกเข็มเอกนำฤกษ์โครงการซากุระ(SAKURA Project)

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.09 น. บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และตอกเข็มเอกโครงการก่อสร้างโครงการซากุระ, ส่วนขยายโรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์ และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี ณ โรงงานมาบตาพุด 1 เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลใน
การก่อสร้างโครงการฯรวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมงานในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างปลอดภัยและตามแผนงานที่ตั้งไว้ โดยมีคณะผู้บริหารเอจีซี วีนิไทย นำโดย นายคาซูอะกิ โคกะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายซาโตรุ มิยาตาเกะ กรรมการบริหาร สายงานบริหารโรงงาน และเทคนิค
นายโทโมยูเกะ คาเนะโกะ รองกรรมการบริหารอาวุโส กลุ่มงานบริหาร ส่วนขยายโรงงานมาบตาพุด 1 และมาบตาพุด 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัทผู้ร่วมประมูลงานโครงการซากุระภายใต้ชื่อ “JGCME” นำโดย นายเคนจิ อิโตะ ประธานสายงาน Sustainable Solutions บริษัท เจจีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ นางวิลาวัลย์ สงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด พร้อมแขกผู้มีเกียรติและพนักงานเข้าร่วมงานพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้โครงการซากุระจะเริ่มเดินเครื่องได้ในช่วงครึ่งแรกปี 2568 โดยบริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตไวนิลคลอไรด์และผงพลาสติกพีวีซีเพิ่มขึ้น ปีละ 400,000 ตัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์พีวีซีทั้งตลาดในประเทศและตลาดแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

Shopping Basket